Guia d’ajuda per professionals

El següent document és una guia orientada a professionals de l’àmbit sanitari o educatiu, o bé qualsevol persona que pugui tenir contacte amb infants. L’objectiu d’aquest document és que sigui d’ajuda per poder detectar i atendre de manera adequada a un infant que pugui començar a desenvolupar un trastorn de disfèmia.

En ell, es detalla de forma resumida quins són els símptomes a tenir en compte, les característiques de les disfluències i les pautes d’actuació en cada cas. El document ha estat elaborat per:

  • Gemma Canals Raventós, col·legiada núm. 1661
  • Núria Dionís Bargalló, col·legiada núm. 667
  • Inma Morales Becerra, col·legiada núm. 4659
  • Maria Jesús Rodríguez García, col·legiada núm. 2077

ATCAT recorda que aquesta guia és propietat intel·lectual de les autores mencionades i de la mateixa associació. Es permet el seu ús i distribució sempre i quan es mencioni l’autoria.

Guia d'ajuda per a professionals
Guia d'ajuda per a professionals

Comentarios cerrados.