Què fem?

 • Desenvolupar i sostenir els projectes per ajudar les persones que tartamudegen, entre els quals hi ha:
  • Grups periòdics d’autoajuda o terapèutics.
  • Tallers o conferències puntuals relacionades amb la tartamudesa.
 • Aparèixer en mitjans de comunicació per divulgar la tartamudesa.
 • Conscienciar la societat sobre la naturalesa i la problemàtica que pot comportar la tartamudesa i les necessitats de les persones que tartamudegen.
 • Identificar i promoure teràpies efectives.
 • Mantenir relacions en l’àmbit nacional i internacional per ampliar coneixements i intercanviar informació sobre la tartamudesa, per exemple en trobades, congressos, reunions, etc.
 • Informar i cooperar amb els professionals de l’educació i la salut per poder respondre a les necessitats d’un nen o adult que tartamudeja.
 • Assesorar i informar els mitjans de comunicació sobre la problemàtica que pot representar la tartamudesa i aconsellar-los un codi de bones pràctiques quan tractin aquest tema.
 • Evitar i combatre situacions en què es falti a la dignitat de les persones que tartamudegen en els mitjans de comunicació.
 • Evitar i combatre situacions discriminatòries envers les persones que tartamudegen en l’àmbit social, especialment en el laboral i l’escolar.
 • Promoure la creació i la modificació de lleis laborals, socials, sanitàries i educatives en el marc de les necessitats de les persones que tartamudegen.
 • Conscienciar els poders públics sobre la necessitat de legislar i actuar pensant en les persones que tartamudegen.
 • Facilitar el desenvolupament d’enfocaments interdisciplinaris per prevenir i tractar la tartamudesa.
 • Fomentar la recerca sobre tartamudesa.
 • Facilitar la interacció i la comunicació entre persones que tartamudegen, familiars, professionals que tracten la tartamudesa i investigadors.
 • Assessorar sobre la creació d’altres organitzacions que defensin els mateixos objectius i donar-los suport.

Comentarios cerrados.