Certificat de discapacitat

Des de l’associació volem compartir un conjunt de documents de caràcter informatiu que poden ser útils per persones que tinguin el certificat de discapacitat, ja siguin persones amb tartamudesa o de qualsevol altre col·lectiu.

A més a més d’això, recordem que qualsevol soci o persona interessada en obtenir el certificat de discapacitat, es pot adreçar a nosaltres per demanar informació.


Llei general de persones amb discapacitat

Veure document

Font: Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es)


Guia universitària per a estudiants amb discapacitat

Veure document

Font: Fundación ONCE | Guía universitaria (https://guiauniversitaria.fundaciononce.es/)


Com adreçar-se adequadament a persones amb discapacitat

Veure document

Font: Confederación Salud Mental España (https://consaludmental.org/)


Coneix els teus drets

Veure document

Font: Fundación ONCE | Inserta (https://www.portalento.es/)

Comentarios cerrados.