Informació legal

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), L’Associació manifesta que els dominis atcat.orgwww.atcat.org són propietat d’ATCAT (Associació de la Tartamudesa de Catalunya), amb CIF G-25742834, i amb domicili a: Carrer del Carme 16, Os de Balaguer, Lleida, 25610.

ATCAT consta inscrita en la secció primera del Registre d’Associacions amb el número d’autorització 47.772 l’any 2012.

ATCAT no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, Associació no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de l’Associació poden estar elaborats o no per professionals de la tartamudesa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a ATCAT ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de l’Associació poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’Associació o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Associació.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

Política de privacitat i protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Associació, CIF: G-25742834. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que l’Associació ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de l’Associació amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Finalment, vosté dona també el consentiment exprés e inequívoc per la captació de la seva imatge i la posterior difusió d’aquesta en el website, revistes, publicacions, exposicions, xarxes socials o en qualsevol altre medi per part de l’Associació, CIF: G-25742834. Tot això de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, amb relació a allò establert en la Llei 15/99, de Protecció de dades de caràcter personal.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: ATCAT, Carrer del Carme 16, Os de Balaguer, Lleida, 25610; o bé, enviar un correu electrònic a info@atcat.org.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat d’ATCAT. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. 

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, tenen drets d’autor a favor d’ATCAT, de les seves societats filials i/o dominades o de tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Associació l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web per a us lucratiu sense la prèvia autorització per escrit de l’Associació. Si l’ús és amb fins de divulgació, difusió i/o conscienciació de la tartamudesa de forma solament altruista, el material anteriorment citat, es pot distribuir lliurament.

 

Informació sobre “Cookies”

Els hi informen que per un bon funcionament de la web atcat.org, propietat i responsabilitat de l’ Associació  de la Tartamudesa de Catalunya, el sistema de navegació  utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

L’ Associació  de la Tartamudesa de Catalunya en la seva web només utilitza “cookies” pròpies i persistents del servei de Google Analytics; que es un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir  informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça ip d’accés; els hi informem que aquestes  seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’Associació  de la Tartamudesa de Catalunya. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: C/ del Carme n. 16, 25610 OS DE BALAGUER (Lleida)

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas l’ Associació  de la Tartamudesa de Catalunya pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

Si és desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

A  més a més  també pot des habilitar les cookies des del propi navegador utilitzat en el seu dispositiu, essent els passos els següents: 

  • Microsoft Internet Explorer, en la opció de Eines → Opcions de Internet → Privacitat → Configuració.
  • Firefox, en la opció de Eines → Opcions → Privacitat → Cookies.
  • Chrome: Configuració → opcions avançades → Privacitat → Configuració de contingut.
  • Safari: Preferencies → Seguretat

En cas contrari, i havent informant a l’Associació  de la Tartamudesa de Catalunya de l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a l’Associació  de la Tartamudesa de Catalunya a traves dels seus mitjans d’atenció al públic

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Comentarios cerrados.